لغت نامه بلاک چین

بیش از 150 لغت در حوزه بلاک چین و رمز ارز با تعاریف هر کدام 

لغت فارسی
لغت انگلیسیتوضیحات لغت
شاخص قدرت نسبی

RSIاز وظایف اصلی RSI میتوان به بیش از حد خرید یا فروش یک ارز دیجیتال اشاره کرد. RSI به کمک شما می آید تا بتوانید بفهمید که آیا در نقطه خوبی اقدام به خرید یا فروش کرده اید. نکته مهمی که وجود دارد اگر RSI در منطقه اشباه خرید یا فروش قرار گرفته باشد حتما و یا قطعا به این معنا نیست که صعود و یا نزول اتفاق می افتد و در این باره هیچ تضمینی نیست.
ابر تورم – تورم حاد
hyperinflationاصطلاحی در تحلیل تکنیکال به معنی توقف یک قیمت صعودی در یک نقطه خاص. در چنین زمانی اصطلاحاً گفته می‌شود که قیمت با یک مقاومت برخورد کرده است. در اغلب مواقع این سد یا مقاومت، اوج قیمت قبلی این دارایی است.
مقاومت
resistance

اصطلاحی در تحلیل تکنیکال به معنی توقف یک قیمت صعودی در یک نقطه خاص. در چنین زمانی اصطلاحاً گفته می‌شود که قیمت با یک مقاومت برخورد کرده است. در اغلب مواقع این سد یا مقاومت، اوج قیمت قبلی این دارایی است.
مقاومت
resistanceاصطلاحی در تحلیل تکنیکال به معنی توقف یک قیمت صعودی در یک نقطه خاص. در چنین زمانی اصطلاحاً گفته می‌شود که قیمت با یک مقاومت برخورد کرده است. در اغلب مواقع این سد یا مقاومت، اوج قیمت قبلی این دارایی است.
مقاومت
resistanceاصطلاحی در تحلیل تکنیکال به معنی توقف یک قیمت صعودی در یک نقطه خاص. در چنین زمانی اصطلاحاً گفته می‌شود که قیمت با یک مقاومت برخورد کرده است. در اغلب مواقع این سد یا مقاومت، اوج قیمت قبلی این دارایی است.
مقاومت
resistanceاصطلاحی در تحلیل تکنیکال به معنی توقف یک قیمت صعودی در یک نقطه خاص. در چنین زمانی اصطلاحاً گفته می‌شود که قیمت با یک مقاومت برخورد کرده است. در اغلب مواقع این سد یا مقاومت، اوج قیمت قبلی این دارایی است.
مقاومت
resistanceاصطلاحی در تحلیل تکنیکال به معنی توقف یک قیمت صعودی در یک نقطه خاص. در چنین زمانی اصطلاحاً گفته می‌شود که قیمت با یک مقاومت برخورد کرده است. در اغلب مواقع این سد یا مقاومت، اوج قیمت قبلی این دارایی است.
مقاومت
resistanceاصطلاحی در تحلیل تکنیکال به معنی توقف یک قیمت صعودی در یک نقطه خاص. در چنین زمانی اصطلاحاً گفته می‌شود که قیمت با یک مقاومت برخورد کرده است. در اغلب مواقع این سد یا مقاومت، اوج قیمت قبلی این دارایی است.
مقاومت
resistanceاصطلاحی در تحلیل تکنیکال به معنی توقف یک قیمت صعودی در یک نقطه خاص. در چنین زمانی اصطلاحاً گفته می‌شود که قیمت با یک مقاومت برخورد کرده است. در اغلب مواقع این سد یا مقاومت، اوج قیمت قبلی این دارایی است.
مقاومت
resistanceاصطلاحی در تحلیل تکنیکال به معنی توقف یک قیمت صعودی در یک نقطه خاص. در چنین زمانی اصطلاحاً گفته می‌شود که قیمت با یک مقاومت برخورد کرده است. در اغلب مواقع این سد یا مقاومت، اوج قیمت قبلی این دارایی است.
دکمه بازگشت به بالا